حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته های حاوی سفارش مشتری حداکثر دو روز پس از تاييد و ثبت نهایی سفارش  جهت ارسال به آدرس مشتری، به شرکت پست تحویل  داده می شوند. .

هزينه هاي ارسال  شامل هزينه هاي  پست مي شوند و هزینه بسته بندی می باشد. ما پيشنهاد مي کنيم سفارشات خود را در يک گروه جمع آوري کنيد. ما نمتوانيم دو سفارش مجزا را با هم در يک گروه جمع آوري کنيم و ماليات براي هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تاييد خود شما ارسال مي شوند .